گروه پژوهشی آینده‌پژوهی


گروه پژوهشی آینده‌پژوهی

اهمیت آینده‌پژوهی در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور و خریدار خدمت درمان با بیش از 40 میلیون جمعیت تحت پوشش سهمی بی‌بدیل در ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تحت پوشش خود داشته و هرگونه خلل در این حوزه نقضی فاحش و ویرانگر در خدمت‌رسانی به این افراد ایفا خواهد نمود. بدین رو این سازمان پیش از بروز هرگونه بحران، می‌بایست با مطالعات جامع آینده‌پژوهانه، افراد تحت پوشش را به سرمنزل آسایش و امنیت اقتصادی و اجتماعی رهنمون سازد.

 

در این رهگذر عناصر مهمی چون افزایش سالمندان در کشور در سال‌های آتی، بحران ناشی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی، همچنین بحران‌های ناشی از تحریم و عوامل طبیعی همچون سیل و بیماری‌های همگانی، از موضوعاتی است که می‌بایست با برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق، منسجم و متمرکز و با تدوین الگویی مناسب مهار گردد. بدیهی است در این عرصه، پیش‌بینی آینده و رصد تمامی نیازها و امکانات امری اجتناب‌ناپذیر است.

 

با درک این موضوع گروه آینده‌پژوهی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، بستری مناسب جهت بهره‌مندی از تفکرات و مطالعات اندیشمندان این حوزه را فراهم نموده و سعی بر آن دارد با برگزاری نشست‌های تخصصی جهت همفکری با آنان و مطالعات آینده‌پژوهی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بومی نمودن تجارب ارزشمند در عرصه بین‌المللی وظیفه ذاتی و مهم خود را در این عرصه ایفا نماید.

 

این گروه علاوه بر هدف کلان خود که آینده‌پژوهی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ایران است،اهداف عملیاتی همچون:

-ایجاد شبکه آینده‌پژوهان رفاه و تأمین اجتماعی در ایران

-ترجمه و تدوین متون تخصصی در حوزه آینده‌پژوهی رفاه و تأمین اجتماعی

-تدوین اسناد سیاستی با ابتنا بر گزارش‌های آینده‌پژوهی

-برگزاری رخدادهای مرتبط با حوزه آینده‌پژوهی رفاه و تأمین اجتماعی در ایران

-گسترش دانش و بینش آینده‌پژوهی در میان کنشگران رفاه و تأمین اجتماعی در ایران

-رصد تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سطح جهان و انتقال و بومی‌سازی دانش جهانی

-ارزیابی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ایران در پرتو نگاه آینده‌پژوهانه
را دنبال می‌کند.


افراد گروه

زهرا نوروزی

داخلی:

ایمیل:norouzi.z@ssor.ir

دبیر گروه

زهرا نوروزی