تولیدات

اثربخشی پژوهش، امری ابلاغی، اقناعی یا مشارکتی؟یکتا آشوری مدیر گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تا بیشتر...
خلاصه: این کتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و مقالات را در بر می‌گیرد که در 18 آبان 1395، بیشتر...
خلاصه: این کتاب که به بررسی مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن؛ روایات و فقه اسلامی پرد بیشتر...
پس از ارائه فصلی در باب باورهای موجود در تمدن‌های معروف جهان باستان در خصوص منشأ بیماری‌ها بیشتر...

گزارش های سیاستیآخرین اخبار

رویداد های پیشرو