نظرسنجی و افکار سنجی


نظرسنجی و افکار سنجی

 

گروه نظرسنجی و افکار سنجی تلاش می‌کند بازتاب‌دهنده نظرات شهروندان استفاده‌کننده از خدمات تأمین اجتماعی و منعکس‌کننده و تحلیل‌گر تحولات حوزه تأمین اجتماعی، رفاه و سیاست‌گذاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

هدف اصلی این گروه که در سال 1396 تأسیس‌شده،تبدیل‌شدن مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به نهاد مرجع درزمینهٔ اطلاعات به‌روز، رصد تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی و تحلیل‌های راهبردی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و رفاه و سیاست‌گذاری در سطح کشور است.

این گروه، پنج راهبرد اصلی را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند:

1-اعتباربخشی به مؤسسه در چهار سطح سازمانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان نهاد مرجع در حوزه داده‌ها و تحلیل‌های تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، رفاه و سیاست‌گذاری.

2-حرکت به سمت تحقق ایده‌ی «تصمیم‌گیری تحلیل و تحلیل داده محور» در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، رفاه و سیاست‌گذاری.

3-حرکت به سمت ایجاد نهاد منتقد متخصص در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، رفاه و سیاست‌گذاری.

4-حرکت به سمت تولید تحلیل‌های آینده‌نگر علمی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، رفاه و سیاست‌گذاری.

5-ارتقاء سطح مؤسسه به جایگاه طراح، فرموله کننده، تعریف‌کننده‌ و برساخت کننده‌ی مسائل (Problems) سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها،رفاه و سیاست‌گذاری.


افراد گروه

مریم رهنما

داخلی:

ایمیل:

مدیرگروه

مریم رهنما