فصلنامه


فصلنامه

                                                                                                                            

فصلنامۀ تخصصی تأمین اجتماعی با صاحب‌امتیازیِ «مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی» مهرماه 1378 راه‌اندازی شد. نخستین شمارۀ فصلنامه در سال 78 به چاپ رسید و تا شمارۀ 31، در دورۀ اول فعالیت مؤسسه ادامه یافت. پس از تعطیلی مؤسسه، وظیفۀ انتشار آن به ادارۀ کل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی سپرده شد و 14 شماره در این دوره منتشر گردید. پس از بازگشایی مؤسسه در سال 94 و با تلاش‌هایی که صورت گرفت، انتشار فصلنامه در مؤسسه پی گرفته شد و خوشبختانه تا امروز ادامه دارد.

این فصلنامه، بی‌تردید یکی از معتبرترین نشریات تخصصی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی به شمار می‌آید و معمولاً محل ارجاع کتاب‌‌ها، طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی و مقالاتی قرار می‌گیرد که در وادی‌های گوناگون عرصۀ رفاه و تأمین اجتماعی، اعم از بیمه‌های اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، اقتصاد سلامت، حقوق تأمین اجتماعی و اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی به نگارش درمی‌آیند. ناصر کاتوزیان، فریبرز رئیس‌دانا، هرمز همایون‌پور و محمد ستاری‌فر از جمله بزرگانی بوده‌اند که در این نشریه قلم زده‌اند.

فصلنامۀ تأمین اجتماعی در دورۀ جدید، فهرست اعضای هیئت‌تحریریۀ خود را با استانداردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترمیم کرده است و افزون بر اعضای شورای پژوهشی مؤسسه، استادان نامور فعال در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی به جمع ایشان پیوسته‌اند.

در حال حاضر، با وجود انتشار تعداد محدود نسخۀ فیزیکی، به‌دلیل افزایش بی‌رویۀ قیمت کاغذ و هزینۀ چاپ و نشر، محوریت به انتشار نسخۀ دیجیتالی نشریه داده شد که دستیابی به آن از طریق سامانۀ فصلنامه به آدرس www.qjo.ssor.ir   امکان‌پذیر است. همچنین، پژوهشگران گرامی می‌توانند مقالات خود را با مراجعه به این آدرس و پس از انجام مراحل ثبت‌نام به واحد فصلنامۀ مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارسال کنند.

شماره تماس: 26105542(021)

ایمیل فصلنامه: tamineejtemaie6@gmail.com 

 

 

 

 

 


افراد گروه

فریبا لطفی

داخلی:

ایمیل:lotfi.f@ssor.ir

مدیر اجرایی فصلنامه

فریبا لطفی