انتشارات موسسه


انتشارات موسسه

حوزه انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حیطه فعالیت‌های انتشاراتی، جمع‌آوري‌، تحليل‌ و انتشار اسناد و مدارك‌ در زمينه‌هاي‌ مرتبط‌ با تأمين‌ اجتماعي‌، تأليف‌، ترجمه‌ و انتشار هر گونه‌ كتاب‌، گزارش‌ و نوشته‌ در حوزه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به صورت جدی فعالیت می کند و در دوره جدید فعالیت خود تا کنون با انتشار بیش از 100 عنوان کتاب و 150 عنوان گزارش کارشناسی و طرح پژوهشی و قالب‌های متنوع دیگر، مؤسسه را به مهمترین مرجع متون مربوط به حوزه تأمین اجتماعی و حوزه‌های مرتبط در کشور بدل کرده‌است.

شماره تماس: 26105542(021)

 


افراد گروه

فریبا لطفی

داخلی:

ایمیل:lotfi.f@ssor.ir

مدیر انتشارات و اطلاع رسانی علمی. فصلنامه، مدیر اجرایی فصلنامه

فریبا لطفی