وبینار عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی در ایران


موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، وبینار "عدالت اجتماعی و سیاستهای رفاهی در ایران" را برگزار میکند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این وبینار که چهارمین نشست تخصصی از سلسله پیشنشستهای دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران است، به واکاوی سه دهه سیاستگذاری رفاهی در ایران میپردازد.

در این وبینار، محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علاممه طباطبایی و کمال اطهاری پژوهشگر توسعه به ارائه دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

رئیس نشست؛ روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و دبیر نشست؛ محمد امیرپناهی رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است.

این نشست؛ دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 ساعت 13-15 برگزار می شود و علاقمندان برای ورود به جلسه می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:

لینک جلسه

وبینار عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی در ایران


دیگر وبینار های پیشین
دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.