وبینار تأثیرات روانی_اجتماعی کرونا


موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، دومین وبینار تأثیرات روانی_اجتماعی کرونا را با حضور متخصصین برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای بررسی پیامدهای ناخواسته‌ی روانی- اجتماعی کرونا در جامعه، سلسله نشست‌هایی پیرامون این موضوع برگزار می‌نماید. دومین وبینار، چهارشنبه 8 دی‌ماه سال 1400، رأس ساعت 9/30 صبح برگزارخواهد شد.

سخنرانان وبینار:

دکتر علی جهانی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی؛

دکتر شیرین احمدنیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران؛

دکتر علی اکبر مجدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  

دبیر جلسه: حسن اسدی لاری

لینک گزارش خبری:

https://b2n.ir/h25883 

 

لینک ورود به جلسه :

لینک

 

 

 

وبینار تأثیرات روانی_اجتماعی کرونادیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.