وبینار پژوهش،امید و اعتماد اجتماعی


از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وبینار پژوهش،امید و اعتماد اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش، وبینار پژوهش،امید و اعتماد اجتماعی برگزار می شود.

در این وبینار،حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،جبار رحمانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی  و اجتماعی و یوسف محمدی مقدم استاد تمام مدیریت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سخنرانی می کنند.

دبیر نشست،حسن امامی مدیرگروه مدیریت حکمروایی وفناوری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و رئیس نشست مینو ضابطیان

رئیس ستاد هفته پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی است.

این نشست تخصصی،سه شنبه 23 آذرماه1400،ساعت 11:30 الی 13 برگزار می شود.

علاقه مندان میتوانند برای ورود به جلسه به آدرس زیر مراجعه کنند:

لینک 

لینک گزارش خبری:

https://b2n.ir/w39569 

وبینار پژوهش،امید و اعتماد اجتماعی


دیگر وبینار های پیشین
دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.