ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم


ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم برگزار می‌شود.
به گزارش روا‌بط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، این موسسه در راستای رویکرد خود در خصوص عمومی‌سازی دانش و انتشار گزارش‌های سیاستی، برگزاری جلسات تخصصی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار خود قرار داده که در همین چارچوب اقدام به برگزاری ششمین وبینار با موضوع  "پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم" کرده است.
در این جلسه "علی حیدری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیر رویداد جمع سپاری ایده‌ها پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی"، "علی شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر" و " کیومرث اشتریان، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران" سخنرانی خواهند کرد و دبیر این نشست نیز "روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی" خواهد بود.
این وبینار سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 ساعت 13 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در این جلسه به آدرس موسسه به نشانی www.ssor.ir مراجعه کنند.
 
 
ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم