وبینار دانش اکچوئری و استانداردهای حرفه‌ای ISSA و ILO


از سوی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وبینار دانش اکچوئری و استانداردهای حرفه‌ای ISSA و ILO برگزار می‌شود.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش با همکاری اداره کل بین‌الملل  سازمان تأمین اجتماعی اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی در خصوص آشنایی هرچه بیشتر همکاران سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های تابعه از ساختار و ارکان اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)، کارگروه‌های فنی این اتحادیه و تجارب موفق اعضای این اتحادیه از سایر کشورهای جهان  نموده است.
به همین منظور، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های ذکرشده با عنوان وبینار دانش اکچوئری و استانداردهای حرفه‌ای ISSA و ILO، دوشنبه 20 بهمن 99 ساعت 10:30 الی 12:00 برگزار خواهد شد.
در این جلسه، « حسین مشیری مدیرکل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی» سخنرانی خواهد کرد.
برای بهره‌مندی از این نشست و طرح سؤالات مرتبط، می‌توانید با مراجعه به سایت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به آدرس www.ssor.ir در روز و ساعت یادشده، در جلسه شرکت فرمایید.
 
وبینار دانش اکچوئری و استانداردهای حرفه‌ای ISSA و ILO