وبینار آموزشی «بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا»


 

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و اداره کل منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار آموزشی «بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا»

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با کمک اداره کل منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی و با همکاری مركز فناوري اطلاعات ارتباطات و تحول اداري وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام به برگزاری وبینار آموزشی با موضوع «بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا» کرده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، جامعه هدف این وبینار، خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کشور است.

سرفصل های دوره آموزشی شامل: کرونا و خانواده، کرونا و واکنش کودک، قدرت تاب آوری در مواجهه با کرونا و راهکارهای ارتقای سلامت روان در دوران کرونا است.

این وبینار آموزشی 11بهمن ساعت 9 صبح تا 13 ظهر برگزار می‌شود و مدرس آن، دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران است.

 

ورود به وبینار

 

وبینار آموزشی «بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا»