نشست‌های آشنایی با ساختار و ارکان اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)


موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کند

نشست‌های آشنایی با ساختار و ارکان اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش با همکاری اداره کل بین‌الملل  سازمان تأمین اجتماعی اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی در خصوص آشنایی هرچه بیشتر همکاران سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های تابعه از ساختار و ارکان اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)، کارگروه‌های فنی این اتحادیه و تجارب موفق اعضای این اتحادیه از سایر کشورهای جهان  نموده است.

نخستین نشست از سلسله نشست‌های ذکرشده با عنوان " معرفی اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA) » روز دوشنبه 22 دی‌ماه 1399 از ساعت 10:30 الی 12:00 برگزار خواهد شد.

در این جلسه، «محبوبه افسری، رئیس اداره توسعه روابط بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی» و «حسین مشیری تبریزی، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی» سخنرانی خواهند کرد.

برای بهره‌مندی از این نشست و طرح سؤالات مرتبط، می‌توانید با مراجعه به سایت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در روز و ساعت یادشده، از طریق لینک مندرج در سایت، در جلسه شرکت فرمایید.

 

ورود به وبینار

نشست‌های آشنایی با ساختار و ارکان اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)

دانلود فایل های مصوبات و تصمیمات

دانلود