دومین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم


 

به گزارش روا‌بط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، این موسسه در راستای رویکرد خود در خصوص عمومی‌سازی دانش و انتشار گزارش‌های سیاستی، برگزاری جلسات تخصصی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار خود قرار داده که در همین چارچوب اقدام به برگزاری دومین وبینار با موضوع  "پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم" کرده است.

در این جلسه "علی حیدری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیر رویداد جمع سپاری ایده‌ها پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی"،"محمد شریفیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی" و "علی‌اکبر تاج مزینانی رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی" سخنرانی خواهند کرد و دبیر این نشست نیز "روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی" خواهد بود.

این وبینار دوشنبه 15 دی‌ماه 1399 ساعت 17 برگزار می‌شود.

 

ورود به وبینار