وبینار «بررسی نقش و جایگاه مردم و سازمان های مردم نهاد در تحقق برنامه های توسعه حوزه تامین اجتماعی»


وبینار «بررسی نقش و جایگاه مردم و سازمان های مردم نهاد در تحقق برنامه های توسعه حوزه تامین اجتماعی» برگزار می شود.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همزمان با آغاز هفته پژوهش دومین وبینار خود را با موضوع «بررسی نقش و جایگاه مردم و سازمان های مردم نهاد در تحقق برنامه های توسعه حوزه تامین اجتماعی» برگزار می کند.

در این جلسه، دکتر رضا منوچهری راد مشاور نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی سخنرانی می کند و دبیر جلسه، دکتر حسن امامی مدیرگروه مدیریت،حکمروایی و فناوری موسسه است.

این جلسه وبیناری چهارشنبه 23 آذرماه ساعت 13 برگزار می شود.

 

لینک وبینار

 

وبینار «بررسی نقش و جایگاه مردم و سازمان های مردم نهاد در تحقق برنامه های توسعه حوزه تامین اجتماعی»


دیگر وبینار های پیشین
دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.