گزارش لایحه پیشنهادی بودجه 1399 با تاکید بر تبصره 14


از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و در راستای سلسله گزارش‌های توصیفی- سیاستی در این موسسه، گزارش لایحه پیشنهادی بودجه 1399 با تأکید بر تبصره 14 منتشر شد.

این گزارش 22 دی ماه 98 توسط گروه رصد و ارزیابی موسسه منتشر شده و در آن به ابعاد مختلف اجزای منابع و مصارف تبصره 14 در لایحه بودجه سال 99، مبلغ منابع و مصارف آن، سهم اجزای منابع و مصارف و همچنین ابهامات منابع و مصارف آن پرداخته شده است.


برچسب ها
 بودجه،تبصره 14،لایحه 


گزارش لایحه پیشنهادی بودجه 1399 با تاکید بر تبصره 14

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید :

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.