کيفيت خدمت


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.

هدف رهنمودهای کیفیت خدمت، کمک به سازمان های تامین اجتماعی برای بهبود عملکرد خدمت است. بر این اساس عملکرد خدمت عبارتست از: ایجاد ارزش برای اعضا، مزایابگیران و گروه های مرتبط (شهروندان، اعضا، کارفرمایان، ارائه دهندگان خدمت و شرکای اجتماعی) به واسطه اقدامات و فرایند کسب و کار روزمره سازمان تامین اجتماعی.


برچسب ها
 خدمات -- کنترل کيفي.  


 کيفيت خدمت

موءلف : / اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي؛ مترجم مجيد حسن‌زاده،
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.