وصول حق بيمه و رعايت مقررات و بخشنامه‌ها


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
رعایت مقررات و بخشنامه ها و نرخ بالای وصول حق بیمه باید از اهداف کلیدی برای سازمان های تامین اجتماعی طرح های مبتنی بر حق بیمه باشند. در جاهایی که خلا تبعیت از قوانین و مقررات وجود دارد، سازمان ها و موسسات تامین اجتماعی، برای کسب اطمینان از پرداخت حق بیمه افراد واجد شرایط و کارفرمایانشان به نظام بیمه ای می توانند اقداماتی را اتخاذ نمایند. هنگامی که برای وصول حق بیمه موانع اداری یا موانع هزینه های مبادله وجود دارند، سازمان های تامین اجتماعی می توانند با نوآوری و لحاظ نمودن اقداماتی بر این موانع علبه نمایند. علاوه بر این، از آنجایی که در بیشتر مواقع برای وصول حق بیمه و رعایت مقررات و قوانین چندین موسسه و سازمان درگیر هستند، یکپارچگی فرآیندها امری بسیار مهم می باشد که باید به آن پرداخته شود.
یکی از اهداف این رهنمود رسیدگی به پیچیدگی های پیاده کردن کارآمد و موثر نظام وصول حق بیمه و رعایت مقررات و بخشنامه ها با رویکرد شناخت راهکارها و به اشتراک گذاشتن آموزه هاست.


برچسب ها
 حقوق بيمه 


وصول حق بيمه و رعايت مقررات و بخشنامه‌ها

موءلف : تهيه کننده اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي؛ مترجم محمدرضا فرهادي‌پور
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.