ارتباطات در سازمان هاي تامين اجتماعي


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
کلید موفقیت سازمان تامین اجتماعی، در ارتباط با ذی نفعان داخلی و خارجی مرتبط (مانند بیمه پردازان، کارفرمایان، شرکای اجتماعی، سیاستمداران، کارکنان تامین اجتماعی، رسانه ها و غیره) اشتراک اطلاعات، دانش، تخصص، تجربه و نظرات و در نهایت ایجاد ارزش افزوده برای تمامی طرفهای درگیر است.
رهنمودهای ارتباطات اتحادیه برای اداره امور اجرایی سازمان های تامین اجتماعی چارچوبی کلی برای حکمرانی مطلوب و مدیریت نظامند عملکردهای ارتباطی ارائه می کند. این استانداردهای حرفه ای بین المللی از طریق مشاوره گسترده با متخصصان و اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در سراسر جهان تهیه شده است.


برچسب ها
 اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي -- هدف‌ها و نقش‌ها. 


ارتباطات در سازمان هاي تامين اجتماعي

موءلف : نويسنده اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي مترجم مريم حسيني
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.