فعاليت اکچوئريال در تامين اجتماعي


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
این رهنمودها با موضوع فعالیت اکچوئریال در تامین اجتماعی با همکاری مشترک اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی و سازمان بین المللی کار تهیه شده اند. مخاطبان این رهنمودها، اکچوئری ها و سایر متخصصان تامین اجتماعی شاغل در فعالیت اکچوئریال طرح های تامین اجتماعی و نیز سازمان های تامین اجتماعی، سیاستگذاران و دیگر ذینفعان ناظر بر فعایت اکچوئریال هستند.
اهداف این رهنمودها عبارتند از راهنمایی ذینفعان مختلف در انجام آن بخش از وظایفشان که به طراحی، مدیریت، تامین مالی و ارائه مزایای تامین اجتماعی مربوط می شود. ساختار این رهنمودها به گونه ایست که فهرستی از مسائلی که باید به آنها پرداخته شود تهیه و توصیه هایی برای انجام این تکالیف ارائه می شود. این تکالیف شامل انجام محاسبات آکچوئریال، ارائه یا قاعده مند سازی مشاوره سیاست گذاری، نظارت، گزارش دهی ، مدیریت و اطلاع رسانی بوده و با توجه به هر ذینفع متفاوت خواهد بود.


برچسب ها
 تامين اجتماعي -- دستنامه‌ها   کارشناسي محاسبات بيمه -- راهنمايي شغلي 


فعاليت اکچوئريال در تامين اجتماعي

موءلف : اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي؛ مترجم علي صادقخاني
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.