بحران کرونا و کودکان


در شرایط کنونی باتوجه به همه‌گیری بیماری کرونا و شوک اقتصادی بازار کار ناشی از آن و تأثیر آن بر زندگی و وضعیت افراد جامعه، بدون شک کودکان جز گروهی خواهند بود که از این وضعیت متأثر خواهند شد. مقابله با این وضعیت برای یاری رساندن به این کودکان آسیب‌پذیر، در شرایط حساس کنونی، دارای اهمیت فراوانی است و اهتمام و عزم ملی می‌طلبد.

در این میان داشتن تصویری دقیق از داده ها و ابعاد ناشی از همه‌گیری کرونا برکودکان و مسیر تامین رفاه آنان و داشتن یک درک درست از محرومیت های ناشی از کووید- 19 الزام بی بدیل برای تدوین پاسخی موثر در برابر این بحران جهانی است؛ در این چهارچوب هفدهمین گزارش سیاستی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرامون بحران کرونا با عنوان «کرونا و کودکان؛یافته‌های جهانی اثرات کووید19 برکودکان» با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تدوین و منتشر شده است.

در این گزارش سعی شده تا پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کودکان در سطح جهانی و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد، امید است این گزارش در اتخاذ سیاست‌های رفاهی توسط سیاستگذاران و انجام مطالعات تکمیلی بعدی مفید واقع گردد.


برچسب ها
 کودکان،بحران، کرونا 


بحران کرونا و کودکان

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.