سیمای ثبت‌نام‌کنندگان سامانه درخواست بیمه بیکاری


جدیدترین گزارش مؤسسۀ عالی پژوهش تامین اجتماعی از سیمای ثبت‌نام‌کنندگان سامانه درخواست بیمه بیکاری منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، یافته‌های جدیدترین پژوهش انجام شده توسط مؤسسۀ عالی پژوهش تامین اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت نیروی کاری که تحت تاثیر شیوع کروناویروس در سه ماه اسفند سال 98 تا اردیبهشت 99 بیکار شده بودند و سامانۀ ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده بودند، اکثرا مردان در گروه سنی 30 تا 40 سال( 44.5 درصد) ساکن در مناطق شهری ( 75.5 درصد) بوده‌اند که با قرارداد موقت ( 78 درصد) و در بخش خدمات ( 61.3 درصد) مشغول به فعالیت بودند.


برچسب ها
 بیمه بیکاری،کرونا،سیمای متقاضیان 


سیمای ثبت‌نام‌کنندگان سامانه درخواست بیمه بیکاری

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.