نظام‌های سلامت تطبیقی: چشم‌انداز جهانی


در این کتاب سعی شده است ساختارها، فرآیندها و دستاوردهای نظام‌های سلامت کشورهای مختلف معرفی گردد. امروزه در همه جوامع، تأمین ســلامت به‌عنوان یک حق اساســی مردم شناخته شــده است و بخشی از تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها به‌منظور انجام این تعهد خود، هرکدام متناسب با منابع موجود، نظام سلامت خود را بر اساس منابع موجود و شرایط کشور خود تشکیل داده‌اند. نظام سلامت دربرگیرنده همه افراد و فعالیت‌هایی است که هدف نهایی آن‌ها ارتقای سـلامت جامعه انسانی است تا همه مردم بتوانند با برخورداری از ســلامت کافی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر واقع شوند.

نظام‌های سلامت در قرون گذشته، واحدهایی کوچک، عمدتاً خصوصی یا خیریه و اکثراً غیر مؤثر بودنـد، امـا در قـرن حاضر، با پیشرفت دانش و تکنولوژی، به نظام‌های کاملاً پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند. امروزه این نظام‌ها الگوهایی از یک یا چند طراحی اولیه‌اند کـه در اواخـر قـرن نـوزدهم شـکل گرفتند و به‌تدریج اصلاح شــدند. در کشــورهای دنیا مدل‌های متفاوتی از سیستم‌های سلامت وجود دارد که شاید بتوان آن‌ها را در بازه‌ای بین مدل‌های کاملاً سوسیالیستی تا مدل‌هایی بر مبنای بازار آزاد تعریف نمود. به‌طورکلی و ازنظر تاریخی، مدل‌های حفاظت مالی سلامت بوریج و بیسمارک را می‌توان مبنای مدل‌های امروزی و نوین نظام سلامت در نظر گرفت. نظام سلامت هر کشور که اساس آن یکی از دو مدل فوق است، متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی هر کشور به‌گونه‌ای تغییر پیدا کرده‌اند که نمی‌توان هیچ دو کشوری را یافت که نظام سلامت آن‌ها کاملاً مشابه باشد. در منابع مختلف هم این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که شکل‌گیری، تغییر و توسعه نظام‌های سلامت به‌صورت تدریجی بوده و تحت تأثیر نظام سیاسی و رفاهی هر کشور قرار گرفته است.

 شــناخت ساختارها و کارکردهای این نظام‌ها، برای سیاست‌گذاران و تصمیم گیران سلامت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. با درک تنوع عملکردها و سیاست‌های سلامت در سراسر جهان، توانایی و ظرفیت عملکرد حوزه سلامت کشور افزایش خواهد یافت و می‌تواند کمک شایانی به افزایش دانش در این حوزه نماید. کتاب حاضر در سه فصل و بیست‌وسه بخش، تجربیات کشورهای مختلف را ارائه می‌کند.

در فصل اول کتاب سلامت جهانی و نظام‌های سلامت و عملکردهای آن در رابطه با پیشگیری و درمان بیماری‌ها و همچنین روابط نظام سلامت با سیاست و اقتصاد ارائه شده است. در فصل دوم ، نظام‌های سلامت اکثر کشورهای جهان شامل کشورهای کانادا، انگلستان، ایرلند، پرتغال، آلمان، روسیه، استرالیا، ژاپن، کره، هندوستان، اردن، ترکیه، کنگو، نیجریه، غنا، مکزیک و سنت لوسیا تشریح شده است و تاریخچه و تجربیات هرکدام از این کشورها تشریح شده‌اند. فصل سوم نیز در سه بخش به چالش‌ها و فرصت‌های نظام سلامت جهانی پرداخته است و به‌صورت خاص بر نظام سلامت ایالات‌متحده آمریکا متمرکز شده است. همچنین نقش سازمان‌های غیردولتی در سلامت جهانی و دیگر فرصت‌ها و چالش‌های این حوزه موردبحث قرار گرفته است.


برچسب ها
 بهداشت جهاني.    سياست پزشکي.  


نظام‌های سلامت تطبیقی: چشم‌انداز جهانی

موءلف : جیمز ای. جانسون و کارلین اچ. استاسکوپف؛ مترجم: ایروان مسعودی اصل
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.