بیمه و تأمین مالی مراقبت‌های سلامت


علی‌رغم رشد سریع مطالعات اقتصادی مربوط به تعامل میان برنامه‌های تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، این موضوع هنوز در صدر توجهات قرار دارد. این کتاب به دنبال مشارکت در ادبیات مربوط به تأمین مالی مراقبت‌های سلامت و بیمه‌ها است تا از این طریق رویکردهایی در مورد چارچوب بیمه‌های تکمیلی، بیمه پایه سلامت و برنامه‌های تأمین مالی ارائه دهد.

این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی است؛ زیرا بیمه تکمیلی سلامت به‌عنوان جایگزینی برای تأمین مالی مشارکتی که به‌طور کارآمد باعث افزایش کارایی و حق انتخاب مشتریان می‌گردد و از سوی سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران سلامت موردتوجه قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر امروزه رقابت در بازارهای بیمه تکمیلی سلامت به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به افزایش کارایی و حق انتخاب مشتریان موردتوجه است. البته ممکن است وابستگی فزاینده به بازارهای رقابتی و آزاد برای بیمه تکمیلی سلامت، دسترسی به آن را برای گروه‌های آسیب‌پذیر کاهش دهد. علت آن است که رقابت باعث می‌شود بیمه‌گران بر اساس میزان مخاطره پذیری افراد، حق بیمه‌های متفاوتی برای آن‌ها تدوین نمایند. این راهبردها ممکن است باعث تعیین حق بیمه‌های بالا یا حتی عدم پوشش گروه‌های آسیب‌پذیر و با مخاطره بالا گردد.

این کتاب نتیجه تحقیقات نویسنده در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 است؛ یعنی زمانی که به‌عنوان دانشجو روی پایان‌نامه مقطع دکترای خود با عنوان «تدوین برنامه‌های تأمین مالی مراقبت‌های سلامت پایه و تکمیلی: پیامدهای آن بر کارایی و تأمین مالی» در دپارتمان مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه اراسموس  روتردام  مشغول مطالعه بوده است. هدف این کتاب، تدوین یک چارچوب نظری نو و قوی برای تحلیل مفاهیم اقتصادی است تا از این طریق طرحی مناسب برای برنامه‌های بیمه و تأمین مالی مراقبت‌های سلامت طراحی نماید و همچنین زمینه را برای تحلیل تجربی کارایی و هزینه-اثربخشی تعاملات پیچیده میان منابع مالی بیمه پایه و بیمه تکمیلی فراهم نماید.


برچسب ها
 پزشکي -- کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي -- خدمات -- امورمالي.  


بیمه و تأمین مالی مراقبت‌های سلامت

موءلف : فرانچسکو پائولوچی؛ مترجم: حکیمه مصطفوی
سال تولید : 1395
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.