در مسیر پایداری طرح تحول سلامت


نظام سلامت، با توجه به اهمیت سلامت و نقش آن در جامعه، از اولویت‌های اصلی دولت‌ها بوده است. تغییرات مداوم و مستمر در سبک‌های زندگی و الگوهای بیماری افراد جامعه از یک‌سو و افزایش انتظارات و هزینه‌های سلامت از سویی دیگر، مدیریت بخش سلامت را همواره با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

در همین راستا نظام‌های سلامت همواره تلاش می‌کنند به شکلی پویا با رفع چالش‌ها، پاسخگوی نیازها و انتظارات آحاد مردم جامعه باشند. کشور ما نیز در دهه‌های اخیر در جهت اصلاح نظام سلامت گام‌هایی را برداشته است که بعضی از آن‌ها موفق و برخی هم ناموفق بوده‌اند.

در دولت یازدهم، رویکرد دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت به‌گونه‌ای بود که سلامت به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری موردتوجه قرار گرفت. در همین راستا، طرح تحول سلامت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت، باهدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه‌های سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود دسترسی افراد به خدمات، با جدیت تمام از اردیبهشت سال 1392 کلید خورد. بدیهی است تداوم و پایداری طرح مذکور نیازمند شناسایی چالش‌های پیش رو و ارائه راهکارهایی در جهت رفع موانع موجود است.

طرح تحول سلامت از همان ابتدا در کنار حامیان پر و پا قرص خود، ناقدان جدی نیز داشته است. اکنون پس از گذشت چند سال هنوز هم ناقدان سرسختی در برابر آن قرار دارند. مهم‌ترین مشکلات این طرح تنگناهای دولت در تأمین منابع موردنیاز طرح و کسری قابل‌توجه بودجه سازمان‌های بیمه‌گرد بوده است.

در این کتاب، طرح تحول سلامت و چالش‌ها و فرصت‌های آن‌ها موردبحث قرار گرفته است و راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه شده است. یکی از نکات مثبت این کتاب بررسی این طرح از منظر سازمان‌های بیمه‌گر و مسائل و مشکلاتی است که این سازمان‌ها با آن‌ها مواجه شده‌اند. همچنین سعی شده است تا دیدگاه‌های افراد صاحب‌نظر و مسئولین این حوزه جمع‌آوری شود. از دیدگاه این افراد ازجمله مشکلات و چالش‌های این طرح عبارت‌اند از:

غلبه دیدگاه کوتاه‌مدت بر طرح، عدم‌جامعیت، تضاد منافع، شتاب‌زدگی در طراحی و اجرا، عدم‌کفایت سیستم ارزشیابی، ضعف در تولیت وزارت بهداشت، نبود سیستم اطلاعاتی یکپارچه، عدم تناسب در سیاست‌گذاری، ضعف در بدنه کارشناسی، عدم توجه به بعد تقاضا، بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و .


برچسب ها
 سلامت‌پروري -- ايران -- برنامه‌ريزي -- سياست دولت.  


در مسیر پایداری طرح تحول سلامت

موءلف : گروه سلامت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1395
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.