شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت


در این کتاب برخی مفاهیم و مداخلات مرتبط با مسئله فساد در نظام سلامت تشریح شده‌اند. هدف این کتاب بیشتر مفهوم‌سازی در خصوص فساد در نظام سلامت است تا تشریح تکنیکی ابزارها و مداخلات؛ زیرا به نظر می‌رسد مفهوم فساد در نظام سلامت آن‌چنان‌که باید درک نشده، در مورد آن زبان مشترکی وجود ندارد و نقش آن جدی گرفته نمی‌شود. عموماً چنین تصور می‌شود که مشکلات فعلی که به‌طور روزمره با آن‌ها دست‌به‌گریبان هستیم به دلیل مدیریت ضعیف یا فقدان دانش علمی موردنیاز به وجود آمده‌اند؛ اما درک چگونگی شکل‌گیری فساد نشان می‌دهد، در بسیاری مواقع، این فساد است که پشت سر ناکارایی و سوء مدیریت پنهان شده است.

کتاب در هشت فصل شکل گرفته است: فصل اول «تعریف فساد و مصادیق آن در نظام سلامت»؛ فصل دوم «چارچوبی برای درک فساد در نظام سلامت و راهکارهای مقابله با آن»؛ فصل سوم «ضرورت مقابله با فساد در نظام سلامت»؛ فصل چهارم «شناسایی، ردگیری و اندازه‌گیری فساد در نظام سلامت»؛ فصل پنجم «راهبردهای مقابله با انواع مصادیق فساد در نظام سلامت»؛ فصل ششم «ادغام راهبردهای مقابله با فساد در سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه سلامت»؛  فصل هفتم «نقش سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با فساد در نظام سلامت»؛ فصل هشتم «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری».


برچسب ها
 سازمان‌هاي دولتي -- فساد.    پزشکي -- کارکنان -- خطاي شغلي.  


شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت

موءلف : حسین جودکی
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.