بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات دولت‌ها


پیامدهای همه‌گیری کروناویروس، گرچه کمابیش آحاد جامعه را متأثر می کند، اما برخی اقشار و گروهها را، به دلیل سطح بالای آسیب پذیری، بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد.
شناسایی این اقشار و ارائه حمایت های موردنیاز به آنها در شرایط بحرانی از الزامات یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی کارآمد است. با درک این ضرورت و در چهارچوب اقدامات هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله با کرونا، سازمان بهزیستی کشور اقدامات و برنامه هایی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به اجرا در آورده است.
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دهمین گزارش سیاستی خود در خصوص بحران کرونا، مهم ترین اقدامات این سازمان در واکنش به بحران کروناویروس را احصا و منتشر کرده است.

برچسب ها
 بهزیستی،کرونا،معلولیت 


بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات دولت‌ها

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.