راهنمای بین‌المللی سیاست اجتماعی و محیط‌ زیست


این کتاب به خطرات مهیب و ویرانگری که تغییرات آب و هوایی را متوجه کره زمین و ساکنان آن کرده است، می‌پردازد و ضمن شرح اقداماتی که دولت‌ها و نهادهای پیشرفته برای مقابله با این خطرات و پیشگیری از نابودی سیاره ما انجام دادند، بررسی می‌کند که نقش سیاست اجتماعی در این میان چیست و چگونه می‌تواند از پس تعارض و برخورداری برآید که الزاماً بین اقدامات زیست‌محیطی و اجتماعی وجود دارد. به بیانی دیگر، کتاب وجوه تعارض و همسازی دو موضوع اصلی فراروی جامعه‌های بشری-یعنی سیاست اجتماعی و سیاست زیست‌محیطی- را از دیدگاه برخی کارشناسان بین‌المللی، ضمن توصیف اقداماتی که دولت‌ها انجام داده‌اند و تجربیات آها، بازمی‌گشاید.

در فصل اول کتاب مروری جامع بر رابطه موجود بین تغییرات اقلیمی و سیاست اجتماعی ارائه می‌شود. در فصل دوم کاهش تغییرات اقلیمی، از زاویه توزیع و انصاف موردبحث قرار می‌گیرد. در فصل سوم رهیافتی مفهومی نسبت به مقولات عدالت و انصاف، توزیع و فقر عرضه می‌شود و بعد به‌مرور طیفی از شواهد تجربی، عمدتاً در بریتانیا می‌پردازد. بخش اعظم کتاب از فصل چهارم به بعد به تحلیل داده‌ها و اطلاعات فراتر از بریتانیا می‌پردازد. در فصل پنجم پیامدهای مالیات‌های سبز بر سطوح نابرابری در اسکاندیناوی موردبررسی قرار می‌گیرد. در فصل ششم به دامنه و حدودی می‌پردازد که سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیست اروپا، توسط نظام سیاسی و سیاست‌گذاری نهادینه‌شده‌اند یا نشده‌اند. در فصل هفتم به بررسی اجماع واشنگتن بر آمریکای لاتین پرداخته می‌شود. در فصل هشتم یاسوکو کامه یاما مروری کوتاه بر سیاست‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های اجتماعی در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم ارائه می‌کند. در فصل نهم، کارن بل، آنچه را که «اجماع اقتصادی مداوم» می‌خواند به چالش می‌کشد و در ادامه به دفاع از نظریه «نهضت عدم رشد» می‌پردازد. در فصل دهم جولی. آل مک آرتور اقتصاد اجتماعی را در کانادا تحلیل می‌کند و حدودی را که این اقتصاد عملاً می‌تواند بدیلی برای سخت‌سری‌های نئولیبرال حکمرانی آن کشور، ارائه کند، بررسی می‌کند. نهایتاً در فصل یازده، کارن هو سی با تکیه بر داده‌های استرالیا به بررسی این موضوع می‌پردازد که استفاده از سازوکارهای بازار در سیاست زیست‌محیطی تا چه اندازه هم با مقولات درازمدت عدالت اجتماعی ازنظر حقوق بشر و هم با مقولات کوتاه‌مدت‌تر برابری و انصاف در حوزه تخصیص و بهره‌برداری از منابع طبیعی تضاد دارد. در ادامه کتاب در بخش سوم بر تدوین و اجرای سیاست‌ها و اصلاحات سیاسی متمرکز می‌شود. و نهایتاً در فصل‌های پایانی کتاب در بخش چهارم، تلاش می‌شود تا خطرهایی را شناسایی کند که چالش‌های عمده زیست‌محیطی قرن بیست و یکم هستند و راهکارهای بدیلی برای این چالش‌ها و مشکلات ارائه می‌کند.


برچسب ها
 سياست اجتماعي -- جنبه‌هاي زيست‌محيطي.  


راهنمای بین‌المللی سیاست اجتماعی و محیط‌ زیست

موءلف : تونی فیتز پتریک؛ مترجم: هرمز همایون پور
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.