رفاه اجتماعی در ایران معاصر


امروزه رفاه و تأمین اجتماعی ازجمله شاخصه‌های مهمی در نظر گرفته می‌شود که با تکیه بر آن می‌توان کیفیت عادلانه بودن جوامع را موردسنجش قرار داد. همچنین این موضوع به‌مثابه سازوکارهای نوینی محسوب می‌شود که با  گسترش و تعمیق آن در تمام لایه‌های اجتماعی، می‌توان به هدف برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد. بر این اساس، در جهان امروز،  بدون تکیه بر رویه‌های نهادینه‌شده و تعمیم‌یافته دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی نمی‌توان جامعه‌ای باثبات، شاداب و خلاق ساخت.

کتاب حاضر با عنایت به اهمیت و جایگاه مسائل این حوزه، درصدد بازشناسی برنامه‌ریزی دولتی برای نیل به آرمان رفاه و تأمین اجتماعی ایرانیان، طی سال‌های 1285 الی 1380 هجری شمسی، است. مطالب کتاب بر اسناد و مدارک دست‌اول تهیه شده‌اند و کوشش فراوانی به عمل آمده است تا تصویری مستند از وضعیت برنامه‌ریزی دولتی در بخش رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شود. به‌علاوه، برای این که مستندسازی تاریخی برای برنامه‌ریزان و محققان کنونی  نیز قابل‌استفاده باشد، الگوی رایج شکلی در شناخت نظام برنامه‌ریزی و مدیریت، به‌عنوان الگوی توصیفی، نیز مبنای کار توصیفی گرفته شده است.

فایده عملی پژوهش تاریخی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی این است که نتایج این تحقیق با منطق و زبان علمی دانش برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزان سازگاری دارد و ازاین‌رو می‌تواند پشتوانه دقیقی برای مطالعه پیشینه برنامه‌ریزی به کار گرفته شود. بدین ترتیب، برنامه‌ریزان بامطالعه این «متن پایه» می‌توانند تجارب امر برنامه‌ریزی دولتی را در یک چشم‌انداز تاریخی پشتوانه تصمیمات خود سازند و تا حد امکان از تکرار الگوهای نامناسب و روش‌های غلط پرهیز کنند. پژوهش حاضر ازاین‌جهت که تجارب موجود درزمینهٔ برنامه‌ریزی را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد دارای اهمیت درخور توجهی است. برنامه‌ریزان از طریق مطالعه این پژوهش درمی‌یابند که پیشینیانشان در این وادی چگونه رفتار کرده‌اند و اقدامات آنان چه پیامدها و دستاوردهایی را در پی داشته است و امروز آنان دقیقاً در چه نقطه‌ای قرار دارند.


برچسب ها
 رفاه اجتماعی 


رفاه اجتماعی در ایران معاصر

موءلف : دکتر محمدعلی اکبری
سال تولید : 1395
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.