اصول تأمین اجتماعی


 این کتاب یکی از کتاب‌های اصلی و بنیادی برای معرفی اصول تأمین اجتماعی است که توسط دپارتمان تأمین اجتماعی دفتر بین‌المللی کار ژنو با همکاری مرکز بین‌المللی آموزش دفتر بین‌المللی کار، تدوین شده است. هدف اولیه این کتاب کمک به کشورهایی است که نظام‌های تأمین اجتماعی در آن‌ها عملیاتی نشده و یا نیاز به بهبود و اصلاح آن دارند. کتاب به شکلی ساده، خلاصه و البته جامع، اصول اساسی و اولیه تأمین اجتماعی و مفاهیم این حوزه را مورد بحث قرار می‌دهد و اطلاعات خوبی برای ورود به مباحث حوزه تأمین اجتماعی به دست می‌دهد.

در این کتاب ضمن بحث از چیستی تأمین اجتماعی و بررسی دامنه اقدام آن، درباره گروه‌های هدف تأمین اجتماعی و مخاطرات شغلی تحت پوشش این نظام، تأمین مالی طرح‌های بیمه‌ای، و  نحوه اداره تأمین اجتماعی بحث می‌شود. . این کتاب راهنما ، تقریباً تمامی سرفصل‌های مربوط به اصول و مبانی تأمین اجتماعی را به‌صورت کلی تحت پوشش قرار می‌دهد و بررسی " اصول تأمین اجتماعی " در 6 گفتار به شرح ذیل پرداخته است :1- تأمین اجتماعی چیست؟؛ 2- چه کسی توسط تأمین اجتماعی حمایت می‌شود؛ 3- مرور اجمالی بر مزایای تأمین اجتماعی؛ 4- تأمین مالی طرح‌های تأمین اجتماعی؛ 5- تأمین اجتماعی چگونه اداره می‌شود؟؛ 6- نقش دفتر بین‌المللی کار در تأمین اجتماعی.


برچسب ها
 تامین اجتماعی 


اصول تأمین اجتماعی

موءلف : دپارتمان تأمین اجتماعی دفتر بین‌المللی کار؛ ترجمه علی ماهر و حسین مشیری تبریزی
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.