تأمین اجتماعی و جهانی‌شدن اقتصاد


جهانی‌شدن با تغییراتی در پارادایم باورهای اقتصادی همراه بود. در بسیاری از کشورها نظریه‌های اقتصادی نئولیبرال جایگاه مسلط یافتند و تلاش‌های زیادی برای تضعیف سیستم دولت رفاه و به‌تبع آن تأمین اجتماعی انجام گرفت. کتاب « تأمین اجتماعی و جهانی‌شدن اقتصاد»، ابعاد کلیدی تأمین اجتماعی را در چنین فضایی بررسی می‌کند. فضایی که ویژگی برجسته آن یکپارچگی منطقه‌ای و جهانی‌شدن اقتصاد است، و تعریف آن از تأمین اجتماعی شامل استانداردهای بازار کار نیز هست.

در این کتاب پیشرفت‌های نظری تازه، همچنین ایده‌های نوین ارائه‌شده و دیدگاه گسترده‌تر به کار گرفته‌شده، برای فهم پویایی اقتصادهای بازار اجتماعی در اقتصاد جهانی اهمیت دارند. کتاب یافته‌های کلیدی جدید را خلاصه می‌کند و نگرش‌های نظری جدید درزمینه سیستم‌های امنیت اجتماعی، استانداردهای کار، مالیات و جهانی‌سازی اقتصادی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، افکار جدیدی در مورد ارتباط بین سیستم‌های امنیت اجتماعی و مهاجرت و همچنین بین مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی بازار اجتماعی ارائه شده است. همچنین کتاب نقش نوعی وابستگی سنی متغیر را با استفاده از مدل برانسون، بررسی می‌کند و مفاهیمی برای شاخص قیمت بازار سهام، نرخ ارز و نرخ بهره استخراج می‌کند.

نویسنده کتاب بر این باور است که جهانی‌شدن اقتصادی باید ازلحاظ سیاسی مدیریت شود و با توجه به بحران بانکداری فرا آتلانتیک و بحران یورو، نیازمند ترسیم دقیق قواعد بازی برای جهانی‌شدن مالی است. بی‌ثبات کردن بازارهای مالی پتانسیل زیادی برای تضعیف اقتصاد بازار اجتماعی و سیستم‌های امنیت اجتماعی دارد. افزایش نابرابری‌ها در درآمد در کشورها چالش‌های سیاسی بیشتری را برای اروپا نسبت به آمریکا بالا می‌برد.

کتاب مسائل و مشکلات و تغییرات نظری و عملی در حوزه تأمین اجتماعی را در دنیایی پر از چالش‌های همه‌گیر و جهانی شده، موردبحث و بررسی قرار می‌دهد. پس از مقدمه، فصل دوم به مسئله مالیات‌بندی، مهاجرت نیروی کار، جهانی‌شدن اقتصاد و بازارها و دیگر پویایی‌های جهانی‌شدن می‌پردازد. فصل سوم تمرکز بیشتری بر مسائل تأمین اجتماعی دارد و به بحث و بررسی پیرامون استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی، رویکرد کلان اقتصاد به آن و تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصاد می‌پردازد. فصل چهارم به‌صورت گزین¬گویه، نتایج مطالعات، برآوردها، دیدگاه‌ها و راهکارهای مسائل و مشکلات را نشان می‌دهد. البته مسائل مهم و جالب‌توجه دیگر نیز ازنظر دور نمانده و اگرچه کوتاه، در فصل پنجم در قالب پیوست‌های موضوعی به آن‌ها اشاره گردیده است. تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر پس‌انداز بلندمدت، پرداخت‌های اجتماعی، پراکندگی درآمدها، شکاف جنسیتی دستمزد و حق بیمه‌های تأمین اجتماعی ازجمله این موضوعات مهم هستند.


برچسب ها
 تامین اجتماعی-- جهانی شدن-- اقتصاد 


تأمین اجتماعی و جهانی‌شدن اقتصاد

موءلف : پال جی. جی. ولنفس؛ مترجم سید وحید میره بیگی
سال تولید : 1398
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.