آینده طرح‌های بازنشستگی چندلایه


این کتاب منبع مناسبی جهت طراحی، تعدیل و یا بهبود نظام‌های بازنشستگی کشور است در حال حاضر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات فراوانی همچون کمبود نقدینگی مواجه بوده و به بیانی ورشکسته هستند. بااین‌وجود هنوز تغییرات و اصلاحات لازم و کافی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی کشور صورت نگرفته است.  کتاب حاضر با استفاده از تجربه کشور هلند که بر طبق نظر کارشناسان از ساختار و عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته برخوردار بوده است، این فرصت را به سیاست‌گذاران و متصدیان کشورمان  می‌دهد تا از تجارب هلند و همچنین سایر کشورهای مطرح شده در کتاب در جهت اصلاح و بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به‌طور خاص، و نظام بازنشستگی کشوری به‌طور عام، استفاده نمایند.

کتاب حاضر دربرگیرنده چهار بخش است:  بخش نخست تحت عنوان «نظام‌های بازنشستگی چندلایه»، عملکرد نظام‌های بازنشستگی چندلایه را در مرکز بحث قرار داده و اثرات احتمالی روندهای فراگیر در اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

بخش دوم کتاب «توزیع و تقسیم بین نسلی ریسک» را به‌عنوان یکی از عملکردهای اساسی هر سیستم بازنشستگی در مرکز بحث قرار می‌دهد. این بخش عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و دولت را موردبحث قرار داده، نقش انواع مختلف اوراق قرضه شاخص بندی شده را ارزیابی نموده و سعی در کشف اثرات باز توزیعی صندوق‌های بازنشستگی و دولت را برای تعدادی از شوک‌های کلان اقتصادی می‌نماید.

بخش سوم کتاب با عنوان «صندوق‌های بازنشستگی و برنامه‌ریزی مالی طی چرخه عمر» بر دو موضوع شامل فقدان عزم راسخ و دانش مالی بیمه‌گذاران طرح‌های بازنشستگی افراد و سیاست‌های بهینه بازنشستگی در مرحله صرف ثروت بازنشستگی تمرکز دارد.


برچسب ها
 بازنشستگی-- سرمایه گذاری 


آینده طرح‌های بازنشستگی چندلایه

موءلف : لانس بوینبرگ، کاسپر یون ایوجیک و اد وستیر هاوت؛ مترجم رضا غزال
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.