46 کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی را انجام داده اند؟


پاندمی جهانی کووید 19 زندگی مردم را به شیوه های مختلف تحت تاثیر قرارداده است. در کنار بحران ایجاد شده در حوزه سیاست، کرونا در حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات شدید و گسترده ای را به دنبال داشته است. بیم آن می رود که کرونا فقر و ناعدالتی را تشدید کند.
در این میان دولت های مختلف طیف گسترده ای از سیاست­ های حمایت اجتماعی را در مواجه با کووید 19 تدوین و اعلام کرده­ اند. دپارتمان حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار، اخیرا گزارش رصدی از 97 اقدام حمایت اجتماعی در 46 کشور را منتشر کرده است که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه آن را در تداوم انتشار گزارش های سیاستی خود پیرامون بحران کرونا، با عنوان «بحران کرونا و حمایت های اجتماعی» منتشر نمود.

برچسب ها
 کرونا،حمایت اجتماعی 


46 کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی را انجام داده اند؟

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.