تحلیل عدالت در سلامت


کتاب «تحلیل عدالت در سلامت» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، کتاب «تحلیل عدالت در سلامت با استفاده از داده‌های پیمایش خانوار: راهنمای کاربردی برای روش‌ها و اجرای آن‌ها» تألیف اوون اودونل و دیگران با ترجمه ستار رضایی و یحیی سلیمی، از طرف انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شد.

عدالت در حوزه سلامت و برخورداری همگان از خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از فعالان اجتماعی است. یکی از ابعاد برجسته مدرنیته، توسعه و پیشرفت در حوزه‌های بهداشتی و درمانی بود که انسان‌ها را از بسیاری از بیماری‌های فراگیر و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها نجات داد. بااین‌وجود و با سلطه سرمایه‌داری و پولی شدن فزاینده خدمات درمانی و بهداشتی، بحث عدالت در دستیابی به خدمات سلامت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کتاب حاضر به بحث عدالت در حوزه سلامت می‌پردازد. این کتاب البته بیشتر به بحث روش‌شناسی و ارائه ابزارهای برای تحلیل داده‌های این حوزه می‌پردازد و درواقع هدف کتاب فراهم کردن راهنمای کاربردی و عملی گام‌به‌گام برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف عدالت در سلامت برای پژوهشگران و تحلیلگران است. هر فصل از کتاب دربرگیرنده مثال‌های واقعی و کدهای نرم‌افزاری است.

برخی از پرسش‌هایی که می‌توان با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های کتاب برای آن‌ها جواب‌هایی را یافت عبارت‌اند از: آیا شکاف‌هایی در برخورداری از خدمات بهداشتی و سلامتی بین شهروندان کشورهای فقیر، درحال‌توسعه و توسعه‌یافته وجود دارد؟  آیا این خدمات در یک کشور بیشتر از کشوری دیگر ارائه می‌شود؟ آیا یارانه‌های بخش بهداشتی و درمانی در برخی از کشورها از توزیع مناسب‌تری برخوردار هستند؟ آیا افراد بدون توجه به میزان درآمد و ثروتشان خدمات درمانی برابری دریافت می‌کنند؟ این شکاف بین فقرا و ثروتمندان در کشورهای مختلف چگونه است؟ و بسیاری از دیگر پرسش‌ها که با استفاده از تکنیک‌های این کتاب و با بررسی مقایسه‌ای می‌توان به آن‌ها پاسخ گفت.

 این کتاب روش‌ها و تکنیک‌های خود را با تحلیل داده‌های پیمایش خانوار در نوزده فصل ارائه می‌کند و شامل مجموعه‌ای کامل از موضوعات و روش‌های کاربردی مرتبط با سنجش و تفسیر عدالت و برابری در سلامت است که در کنار هرکدام از این روش‌ها از مثال‌های داده‌های واقعی استفاده شده است و کدهای دستوری نرم‌افزار استاتا نیز آورده شده است. تنوع روش‌های بحث شده در این کتاب برای پژوهشگران جوان و علاقه‌مند، موضوعات جدیدی را مطرح می‌کند که با استفاده از این کتاب و با توجه به مثال‌های ذکرشده در آن به‌راحتی قابل‌بررسی است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 داخلی 113 تماس بگیرید.


برچسب ها
 عدالت، خدمات درمانی، رفاه، تامین اجتماعی 


تحلیل عدالت در سلامت

موءلف : اوون اودونل و دیگران
سال تولید : 1398
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.