افول بازنشستگی سنتی


کتابِ حاضر، بر چالش‌های پیشروی نظام‌های بازنشستگی و کمرنگ شدنِ نقش بازنشستگیِ سنتی(DB) تمرکز دارد و به‌منظور یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی خویش به مطالعه تطبیقی اقتصاد ده کشور مهم پرداخته است.

کتاب سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. نخست اینکه عواملی که سبب افول طرح‌های بازنشستگی سنتی می‌شوند را تا حد امکان به نحو کامل تبیین می‌کند و دوام و ماندگاری این طرح‌ها در بخش عمومی را توضیح می‌دهد. دومین هدف، پیشنهاد اصلاحاتی است که ریسک‌های بازنشستگی کارگران بخش خصوصی و احتمالاً بخش عمومی را کاهش می‌دهد؛ منظور ریسک‌هایی است که به دلیل افول طرح‌های بازنشستگی سنتی پدید آمده‌اند. اصلاحات در بخش خصوصی به هدف احیای بازنشستگی سنتی- اگر ممکن باشد- به دنبال ایجاد انواع دیگری از طرح‌های بازنشستگی سنتی است که بتواند همان‌قدر حمایت مناسب را ارائه دهد. یا شکل‌های دیگری از طرح‌ها را به وجود آورد که ویژگی‌های ارزشمند مستلزم احیای بازنشستگی سنتی را حفظ کند، ویژگی‌هایی که احتمال احیای آن توسط طرح‌های جایگزین کم است. اصلاحات بخش عمومی می‌توانند به‌عنوان روش‌هایی در نظر گرفته شوند که در آن‌ها بازنشستگی بخش عمومی باید بر شالوده مالی بی‌نقصی استوار گردد. سومین هدف، مرور برخی از نوآوری‌ها در طرح‌های لایه اول است؛ به‌ویژه اصلاحات سوئدی به تشریح موردبحث قرار گرفته است.

فصول کتاب در دو بخش گروه‌بندی شده‌اند. بخش اول شامل پنج فصل است که زمینه تاریخی بازنشستگی کارفرما-پشتیبان و ویژگی‌های اساسی ساختاری این بازنشستگی‌ها در ده کشور منتخب را مطرح می‌کند، اقتصاد طرح‌های بازنشستگی کارفرما-پشتیبان را مرور می‌کند، مناقشات اخیر در حسابداری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آن‌ها را تحلیل می‌کند، به مسائل کلیدی تنظیم‌گری طرح‌ها و مسائل خاص بازنشستگی‌های کارفرما- پشتیبان بخش عمومی می‌پردازد. بخش دوم حاوی سه فصل بوده و با تحلیل تغییراتی که اخیراً در نقش بازنشستگی‌های مزایای معین پدید آمده آغاز می‌شود. این فصل به تبیین اینکه چرا نقش این بازنشستگی‌ها در برخی کشورها به‌شدت در حال کمرنگ شدن است و در برخی کشورها خیر، کمک می‌کند. سپس با دستور کار اصلاحات جامع طرح‌ها-که شرح آن رفت- به مقابله برمی‌خیزد و با خلاصه‌ای از یافته‌های اصلی کتاب و برخی پیشنهادات پایان می‌پذیرد.

یافته‌ها و ایده‌های کتاب برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران از چند لحاظ ارزشمندند. نویسنده تلاش کرده به‌تناسب موضوع بر عوامل اقتصادی(مانند عملکرد بازار)، اجتماعی(مانند نقش اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی)، سازمانی-مقرراتی(مانند چهارچوب تنظیم‌گری)، جمعیت شناختی(سالمندی) و مهارتی-فردی(مانند فراست مالی و دوراندیشی) نظر داشته است. همچنین با مرور تجربه کشورهای مختلف، نشان داده است که از سویی، علی‌رغم مشکلاتِ بازنشستگی DB، دست شستن از آن تا چه اندازه می‌تواند ریسک افزا باشد و از سوی دیگر اقدام به اصلاح این طرح‌ها با چه دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است.


برچسب ها
 بازنشستگی-- مستمری-- سرمایه گذاری 


افول بازنشستگی سنتی

موءلف : جورج آ. مکنزی مترجم: وحید میره‌بیگی
سال تولید : 0
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.