ابرسیاست


از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی کتاب «ابرسیاست» به تالیف و گردآوری علی حیدری منتشر شد که در این کتاب به سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی،بایستگی‌ها و شایستگی‌ها پرداخته شده است.

به نظر می‏رسد تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی را بتوان مرکز ثقل قانون‏گذاری و سیاست‌گذاری راهبردی و کلان در این حوزه دانست، چراکه به هر تقدیر کشور و نظام طی چهار دهۀ گذشته فاقد یک سیاست اجتماعی، سیاست رفاهی و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکپارچه و منسجم بوده و اگرچه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی این ظرفیت را داشت، ولیکن به‌لحاظ رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض قوای سه‌گانه و صدور احکام مغایر و متباین در برخی از مقاطع، قانون مزبور به‌طور کامل اجرا نگردید.

در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی می‏تواند به‌مثابۀ فصل‌الخطاب و گرانیگاه حرکت در این مسیر و ریل‏گذاری اصلی برای تمامی اجزاء و عناصر ذی‌مدخل و ذی‌نفعان عمل کند.کتاب حاضر ماحصل مجاهدت کارشناسی انجام‌شده طی سال‌های 1392 تا 1399 است و بخش انشایی گزارش‌های تهیه‌شده در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی را شامل می‏شود.


برچسب ها
 کتاب   ابرسیاست   سیاستهای کلی تامین اجتماعی   ابلاغ 


ابرسیاست

موءلف : علی حیدری
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.