تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.

 


برچسب ها
 تجمیع و تلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستور های اداری حوزۀ بازنشستگی   بخشنامه حوزه بازنشستگی 


تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.