بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.


برچسب ها
 بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق   بخشنامه ابلاغ احکام   بخشنامه ابلاغ اوراق 


بخشنامه  تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.