بخشنامه ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.


برچسب ها
 ماده 90 قانون تأمین    بخشنامه های سازمان 


بخشنامه ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 0
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.