بخشنامه تجمیع، تنقیح، تلخیص دستورالعمل جامع سوابق پرداخت بیمه


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.


برچسب ها
 سوابق پرداخت    سازمان تأمین اجتماعی   بخشنامه های سازمان 


بخشنامه تجمیع، تنقیح، تلخیص دستورالعمل جامع سوابق پرداخت بیمه

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.