اشتغال و بیکاری در ایران: سیاست ها و روندها


کتاب اشتغال و بیکاری در ایران: سیاست ها و روندها، نتایج یک طرح پژوهشی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی است که به منظور مطالعه حوزه اشتغال و بیکاری و تاثیرات آنها بر سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته بود.

در رابطه متقابل بازار کار و صندوق های بازنشستگی، افزایش اشتغال و بهبود بهره وری نیروی کار می تواند موجب افزایش تعداد اعضا و وجوه سرانه دریافتی صندوق های بازنشستگی بویژه سازمان تامین اجتماعی شود. بنابراین وضعیت مالی این صندوق ها تحت تاثیر مستقیم تحولات بازار کار است.

 کتاب سعی کرده است در این راستا اهداف زیر در دستور کار خود قرار داد:

1) ارزیابی وضعیت بازار کار و پیش بینی تحولات آن در دوران برنامه با توجه به میزان تحقق پذیری اهداف برنامه ششم و برنامه ها و طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی.

2) ارزیابی رابطه متقابل بازار کار و سازمان تامین اجتماعی از نظر ورود نیروی کار به صندوق تامین اجتماعی و خروج از آن.

3) پیشنهاد سیاست های افزایش اشتغال درکشور از طریق رشد اقتصادی فراگیر با توجه به موانع نهادی و انگیزش های مالی سرمایه گذاری در کشور. این سیاست ها به منظور اصلاح احتمالی رویکردها و سیاست های دولت به ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور پیشنهاد خواهد شد.

کتاب در دو قسمت تحت عنوان شناخت وضع موجود و سیاست های پیشنهادی تدوین شده است. جلد حاضر که که به شناخت وضع موجود اختصاص دارد، مباحث زیر را پوشش می دهد:

  1. مبانی نظری، مطالعات تجربی و روش شناسی مطالعه
  2. تحول جمعیت و تأثیر آن بر جمعیت در سن کار و جمعیت فعال
  3. تحولات تقاضای نیروی کار
  4. ابعاد و ویژگی های بیکاری در اقتصاد ایران
  5. ارزیابی اجمالی سیاست های دولت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال
  6. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در سطح ملی
  7. ﺗﺤﻮل اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ (1400- 1396)

برچسب ها
 اشتغال-- بیکاری 


 اشتغال و بیکاری در ایران: سیاست ها و روندها

موءلف : بهروز هادی زنوژ، افشین برمکی
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.