بازبینی؛ تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری از کارافتادگی


بازبینی؛ تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری از کارافتادگی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : مقاله
عاملین تولید :

مقاله های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.