مسئوليت اجتماعي و خير همگاني - راهنما: استاندارد ملي ايران - ‎22910


به نظر می رسد که در سال های گذشته مقوله مسئولیت اجتماعی در مفهوم واقعی خود در جامعه تبیین نشده و به جای مفهوم کلی مسئولیت اجتماعی (SR) و رویکرد خیر جمعی و دستاوردهای آن صرفا مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) در کشور به طور کاذب نقش آفرینی کرده است. در همین راستا علی رغم اینکه هم اکنون مسئولیت اجتماعی در وزارتخانه ها و نهادهای مختلفی مطرح شده که ذیل این مفهوم هم سیاستگذاری کرده اند و هم تخصیص بودجه دارند، یک ناهماهنگی مفهومی و تبع آن نابسامانی اجرایی را شاهد بوده ایم. یکی از موانع جدی در اجرایی شدن و حتی پرداختن به مسئولیت اجتماعی در کشور عدم ادراک و فهم صحیح از مسئولیت اجتماعی است. زبان پیچیده و تخصصی و عدم پرداختن به پرسش های به ظاهر ساده سبب شده است که نهادینه سازی و فرهنگ سازی در این خصوص با موانع جدی روبه رو شود. فقدان یک نقشه راه روشن و یک سند بومی مسئولیت اجتماعی باعث شد که تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان نهاد پژوهشی ذیل سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. استاندارد حاضر، استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی راهنمایی در محورهای مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مرتبط با مسئولیت اجتماعی، پیشینه روندها و ویژگی های مسئولیت اجتماعی، موضوعات اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی، نهادینه سازی، به کارگیری و ارتقای رفتار مسئولانه اجتماعی در سراسر ارکان سازمان، در سیاست ها و اقدام های عملی و نیز در حوزه نفوذ فعالیت سازمان، شناسایی و جلب مشارکت ذی نفعان، تعهد در برقراری ارتباط، ارائه عملکرد و دیگر اطلاعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد و در پی تشویق به انجام اقدام های مسئولانه اجتماعی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون است. همچنین این استاندارد بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد در امر مسئولیت اجتماعی تاکید دارد.


برچسب ها
 مسئولیت اجتماعی-- استاندارد ملی ایران 


مسئوليت اجتماعي و خير همگاني - راهنما: استاندارد ملي ايران - ‎22910

موءلف : [سازمان بين‌المللي استاندارد]؛ ترجمه و تاليف موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي و سازمان ملي استاندارد ايران
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.