شایسته سالاری و شایسته گزینی: با تاکید بر تجربه سازمان تامین اجتماعی


در عصر حاضر گستره و پیچیدگی مدیریت منابع انسانی به حدی است که پرداختن به آن نیازمند پژوهش ها، طراحی پروژه ها و اجرای برنامه های متعدد است. توسعه منابع انسانی یک توسعه فرهنگی است و سرمایه گذاری بلندمدتی را در سازمان ها ایجاب می کند. ایفای چنین نقشی برای سازمان ها، ارتقا فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف از جمله فرهنگ شایسته سالاری و شایسته گزینی است. بر این اساس تشریح مفهوم شایسته سالاری، اهمیت و ضرورت ان، مزایای به کارگیری نظام شایسته سالاری، مفهوم شایستگی و تاریخچه شکل گیری آن، رویکردهای متعدد مدل شایستگی، اصول طراحی یک مدل شایستگی، گام های مدل سازی شایستگی و انواع مدل های شایستگی و مواردی از این دست باید در ساختارهای سازمانی مورد توجه قرار گیرند. در این تعریف شایسته سالاری، مجموعه ای پیچیده از مکانیسم هایی است که باید طی فرآیندهای علمی در سازمان ها استقرار یابد و لازمه آن ایجاد بستر مناسب از نظر ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی است. در نتیجه استخدام و ترفیع بر مبنای قابلیت ها و شایستگی ها می تواند به سازمان ها کمک کند تا در شرایط متحول و غیرقابل پیش بینی با مشکلات کمتری مواجه شوند. در مجموع به کارگیری فرد شایسته نیازمند نظامی است که فراتر از یک فرد، نقش ایفا می کند و این همان نظام شایسته سالاری است
فصل اول کتاب: به مبانی نظری شایسته سالاری و شایسته گزینی پرداخته، فصل دوم: مدل های شایستگی را بیان کرده، فصل سوم: به مبانی حقوقی شایسته سالاری و شایسته گزینی پرداخته، فصل چهارم: بررسی تطبیقی نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی ، فصل پنجم: تجربه سازمان تامین اجتماعی در زمینه شایسته سالاری و شایسته گزینی پرداخته است.


برچسب ها
 شایسته سالاری 


شایسته سالاری و شایسته گزینی: با تاکید بر تجربه سازمان تامین اجتماعی

موءلف : مصطفی سالاری، فرخنده اسدی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.