گزارش کارشناسی نوشتاری در باب اخلاق و اقتصاد


مفهوم عدالت خود در طول تاریخ فلسفه  سیاسی و در عمل اقتصادی با اختلاف نظرهای زیادی مواجه بوده است و امکان اجماع بر یک درک واحد از آن را دشوار کرده است. بنابراین رویکردهای مختلف به نظریه های عدالت مطرح شده است که در برخی هدف یافتن نظم های اجتماعی تمام و کمال عادلانه و در برخی رتبه بندی ترتیبات و نظم های  رو در این نوشتار تلاش شده است ضمن

 اجتماعی مختلف است. ازاین مروری بر الزامات اخلاقی کارکرد یک نظام بسامان و مفهوم عدالت، تلاش های نظری که اقتصاددانان در دهه های اخیر برای عادلانه کردن سهم عوامل تولید مبذول داشته اند مورد توجه قرار گیرد.

شناخت و ارزیابی این نظریه ها که بر بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی موثر هستند، مقدمه ای  برای تکمیل بنیان های تحلیلی تصمیم گیران اجتماعی و اقتصادی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود.


برچسب ها
 اخلاق   اقتصاد   اخلاق و اقتصاد   گزارش کارشناسی    موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   حسین راغفر 


گزارش کارشناسی نوشتاری در باب اخلاق و اقتصاد

موءلف : حسین راغفر
سال تولید : 1398
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تامین اجتمایع

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.