استاندارد «مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی» تدوین شد


برای رعایت حقوق شهروندان؛ استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی که با مشارکت نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی نهایی شده بود با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید.
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،مسئولیت تدوین نظام نامه مسئولیت اجتماعی را برعهده داشته و این در حالی است که استاندارد حاضر، راهنمایی در مورد اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، به رسمیت شناختن آن، مشارکت ذینفعان و موضوعات و مسائل مرتبط با این حوزه به همراه راه‌های نهادینه سازی رفتار مسئولیت اجتماعی در یک حوزه سازمان را فراهم می آورد و بر اهمیت نتایج و بهبود عملکردها تاکید دارد؛ این استاندارد می تواند برای انواع سازمان های خصوصی، دولتی، تعاونی، نهادهای عمومی و بخش‌های غیر انتفاعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مفید واقع شود.

متن کامل این سند قابل دانلود است.


برچسب ها
 استاندارد   مسئولیت اجتماعی   تدوین   حقوق شهروندی    استاندار مسئولیت اجتماعی    دستگاه‌های اجرایی   بهبود عملکرد   سازمان های دولتی   سازمان های خصوصی 


استاندارد «مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی» تدوین شد

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید :

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.