هم‌زمان با برگزاری همایش ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی، به منظور برخورداری از تجربیات همایش‌های پیشین در حوزه رفاه اجتماعی، مطالعه اسناد مرتبط با آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.


هم‌زمان با برگزاری همایش ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی، به منظور برخورداری از تجربیات همایش‌های پیشین در حوزه رفاه اجتماعی، مطالعه اسناد مرتبط با آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
نتیجۀ این مطالعات مجموعه‌ای از گزارش‌هاست که هر کدام به یکی از همایش‌های ملی مرتبط با رفاه اجتماعی اختصاص یافته است. این فایل که دومین گزارش از مجموعۀ مذکور است به اولین سمینار ملی رفاه اجتماعی پرداخته و هم اکنون برای علاقه‌مندان در دسترس قرار گرفته است.
گفتنی است سایر گزارش‌ها نیز در سایت موسسه در دسترس صاحبنظران و کنشگران محترم قرار خواهند گرفت.

 

 


برچسب ها
  


هم‌زمان با برگزاری همایش ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی، به منظور برخورداری از تجربیات همایش‌های پیشین در حوزه رفاه اجتماعی، مطالعه اسناد مرتبط با آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید :


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.