سازمان تامین اجتماعی و بحران کرونا


پس از ورود کروناویروس به کشور، دستگاهها و نهادهای مختلف کشور، اقدامات و سیاستهایی را برای کنترل شیوع بیماری، ارائه بیماران، اجرای سیاستهای اجتماعی در حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی خدمت به و ... در دستور کار قرار دارند. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در این گزارش به واکنش سازمان تأمین اجتماعی به شیوع این ویروس در کشور پرداخته است.

پس از آنکه در 29 بهمن ماه 1398 رسما ورود کروناویروس به ایران تأیید شد، دستگاهها و نهادهای مختلف در کشور مجموعه ای از اقدامات و سیاست ها را برای مواجهه با این ویروس کشنده تدوین، اعلام و اجرا نمودند. در همین چهارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال، ارائە خدمت به بیماران کووید 19، اجرای سیاستهای اجتماعی در حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی، تدوین سازوکارهای حمایتی از کارگران، کارفرمایان و بنگاههای تولیدی در دستور کار قرار دادند. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ششمین گزارش سیاستی خود درخصوص بحران کرونا، واکنش سازمان تأمین اجتماعی به همه گیری کروناویروس در کشور را بررسی و مهمترین سازوکارهای تدبیرشده را منتشر کرده و در اختیار افکار عمومی قرار داده است. از کلیۀ پژوهشگران، سیاستگذاران، کنشگران مدنی و فعالین کارگری و کارفرمایی دعوت می شود که نظرات و پیشنهادات خود در خصوص واکنشهای ِ سیاستی سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا را از طریق آدرس ایمیل ir.ssor@info با ما مطرح نمایند.


برچسب ها
 کرونا، تامین اجتماعی،اقدام 


سازمان تامین اجتماعی و بحران کرونا

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.