مراقبت‌های بلندمدت برای سالمندان در اروپا


نیاز به مراقبت های بلندمدت یک پیش آیند یا مخاطره است که پوشش آن به طور ویژه در جوامع رو به سالمندی از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر، ارائه این خدمت که در زیر مجموعه مزایا یا خدمات بلندمدت قرار می گیرد، در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجه است، چرا که این کشورها هم اکنون با پدیده سالمندی جمعیت و فشار اقتصادی ناشی از آن بر دولت ها مواجه هستند. کتاب "مراقبت‌های بلندمدت برای سالمندان در اروپا" مطالعات تجربی مفصلی را از رژیم های رفاهی 11 دولت عضو اتحادیه اروپا (شامل مجارستان، لیتوانی، لهستان، پرتغال، دانمارک، ایتالیا، انگلستان، یونان، آلمان و فنلاند) ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد این کشورها مراقبت‌های بلندمدت را چگونه سازماندهی و ارائه می‌کنند و اینکه آیا چشم انداز سرمایه گذاری اجتماعی برای این خدمت وجود دارد یا خیر.
این کتاب در دوازده فصل به طور ویژه چگونگی تمرکز دولت‌های رفاه بر مراقبت‌های بلندمدت در سال‌های اخیر با توجه به سالمندی جمعیت و تمایل به کنترل افزایش مخارج عمومی را توضیح می‌دهد. به طور مشخص، در این کتاب توسعه و گسترش مراقبت‌های بلندمدت برای سالمندان پس از بحران مالی توصیف می‌شود و مرز بین دولت و جامعه مدنی در شیوه های مختلف دولت‌های رفاه برای ارائه این مراقبت مورد بحث قرار می‌گیرد. به این ترتیب این کتاب منبع مناسبی برای تحلیل روند توسعه مراقبت‌های بلندمدت در دولت های رفاه است که زمینه را برای درک جایگاه این نوع خدمات فراهم می‌سازد.
برای تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 داخلی 113 تماس بگیرید.


برچسب ها
 سالمندان-- مراقبت های درازمدت 


مراقبت‌های بلندمدت برای سالمندان در اروپا

موءلف : گردآورنده و ویراستار بنت گرو؛ مترجم سیدمجید موسویان احمدآبادی
سال تولید : 1399
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.