رویکرد استراتژیک راهبری به‌منظور هم‌افزایی بین فعالیت بانکی و شرکتی سازمان تأمین اجتماعی


سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از 13 میلیون نفر بیمه‌شدۀ اصلی و افراد تحت تکفل ایشان، بزرگ‌ترین سازمان عرضه‌کنندۀ خدمات تأمین اجتماعی در سطح کشور است. محصولات این سازمان عمومی غیردولتی، شامل خدمات درمانی، مستمری بازنشستگی، بیمۀ بیکاری و دیگر خدمات زیرمجموعۀ بیمه‌های اجتماعی می‌شود. این سازمان به‌منظور پایبندی به تعهدات خود، نیازمند منابع پایدار و مستمر است. حق‌ بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور از جملۀ منابع اصلی درآمدهای سازمان به‌شمار می‌روند.
بخشی از سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در قالب بنگاه‌داری پیش گرفته می‌شود. ماحصل این اقدام بیش از 20 شرکت تابعه از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا به بیان مختصر شستا است. شستا خود از 8 هلدینگ و بیش از 140 شرکت تابعه تشکیل شده است. گستردگی فعالیت‌های این شرکت‌ها از یک سو، تعدد آنها از سوی دیگر، راهبردهایی دقیق و اصولی برای کسب بیشترین سود با کمترین ریسک از آنها را می‌طلبد.
بانک رفاه در میان شرکت‌های تابعۀ سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 150 هزار میلیارد ریال سپرده و شعب متعدد در سطح کشور، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی سازمان به بهترین عملکرد در حوزۀ سرمایه‌گذاری و بنگاه‌دارای به شمار رود. یکی از راه‌های آزموده شده در گسترۀ جهانی برای بهره‌مندی از بانک رفاه، ورای خدمات عمومی بانکی، راه‌اندازی بخش بانکداری شرکتی است.
بانکداری شرکتی یا بانکداری کسب‌وکار بخشی از بانکداری به شمار می‌رود که صرفاً با مشتری‌های شرکتی در تعامل است. نظر به حضور بیش از 140 شرکت فعال در بخش بنگاه‌داری سازمان تأمین اجتماعی، نیاز به چنین ارگانی ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد. در بانکداری شرکتی خدماتی همچون وام و محصولات اعتباری، مدیریت دارایی و نقدینگی، ارائه تجهیزات امانی، مدیریت املاک تجاری، تأمین مالی فعالیت‌های تجاری و خدمات کارفرمایی همچون نظام حقوق‌دهی و برنامه‌های بازنشستگی را در بر می‌گیرد. از مزایای انکار ناپذیر بانکداری شرکتی می‌توان به کاهش هزینۀ مبادلۀ شرکت‌ها اشاره کرد. به بیان دیگر، بانک رفاه می‌تواند حکم حلقۀ رابط میان شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان را ایفا کرده و به هم‌افزایی میان فعالیت‌های آنها کمک کند.
بانکداری شرکتی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه را تسهیل و تسریع می‌بخشد. هرچند، گستردگی ابعاد بانکداری شرکتی از یک طرف و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی سازمان از طرف دیگر، نیاز به بررسی همه‌جانبۀ بانکداری شرکتی با تمرکز بر ویژگی‌های بانک رفاه، سازمان و شرکت‌های تابعه را آشکار می‌کند. این امر نیازمند همکاری مستمر و کامل کلیۀ ارگان‌های ذینفع و ذیمدخل در این زمینه است. گزارش حاضر در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با هدف برداشتن اولین گام در این راه توس جناب آقای محمد کشته‌گر، کارشناس باسابقۀ حوزۀ بانکداری شرکتی تهیه و تدوین شده است.

برچسب ها
 بانکداری،تامین 


رویکرد استراتژیک راهبری به‌منظور هم‌افزایی بین فعالیت بانکی و شرکتی سازمان تأمین اجتماعی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.