ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان


گزارش ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان (برآورد جداول زندگی و از کارافتادگی بیمه‌شدگان اصلی به تفکیک سن و جنسیت) منتشر شد.
در علوم اکچوئریال و جمعیت‌شناسی، جداول زندگی جداولی هستند که در آن احتمال زنده ماندن افراد در سنین مختلف تا تولد بعدی ارائه می‌شود این جداول کاربرد فراوانی در سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، صنعت بیمه و ... دارند.
از کاربردهای این جداول در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به پیش‌بینی تعداد فوتی‌ها،  ارزیابی هزینه‌های صندوق، برآورد طول عمر آتی مستمری‌بگیران، برآورد میزان تعهدات آتی، ارائه گزارش‌های سالانه از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، برآورد تعهدات اکچوئریال  تأمین اعتبار نشده در پایان هرسال و افشای ذخیره موردنیاز جهت هزینه‌های بیمه و .... اشاره کرد. تلاش‌های زیادی برای ساخت این جداول در کشور انجام‌ شده ولی اکثراً با دید جمعیت‌شناسی برای کل کشور بوده و درنتیجه در سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و صنعت بیمه، که تنها با بیمه‌شدگان سروکاردارند، کاربرد ندارد. در این گزارش به ارائه نتایج برآورد نرخ‌های مرگ‌ومیر و ازکارافتادگی بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، به تفکیک سن و جنسیت، می‌پردازیم. یکی از نقاط قوت این گزارش استفاده از داده‌های پالایش شده، کشف منابع خطای داده ای و پس ‌از آن تعدیل نرخ‌های به‌دست‌آمده است. در این گزارش ابتدا به برآورد نرخ‌های خام مرگ‌ومیر و ازکارافتادگی برای هر یک از سنین به تفکیک جنسیت برای سال‌های 1390 تا 1393 پرداخته و سپس نرخ‌های به‌دست‌آمده را بایکدیگر ترکیب کرده و با استفاده از روش‌های زینه‌بندی به تعدیل نرخ‌های خام می‌پردازیم. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری بین نرخ‌های به‌دست‌آمده و نرخ‌های جدول 90-88 TD کشور فرانسه (در حال حاضر در کشور برای انجام محاسبات بیمه‌ای از این جدول استفاده می‌شود) وجود دارد. نرخ‌های به‌دست‌آمده در ردۀ سنی 19 تا 60 سال کوچک‌تر از جدول زندگی کشور فرانسه بوده، سپس به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و از نرخ‌های محاسبه‌شده جدول 90-88 TD با شیب زیادی گذر می‌کند. لازم به ذکر است که نرخ‌های فوت به‌دست‌آمده مربوط به فوتی‌های ناگهانی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابلیت تعمیم به‌کل جامعه را ندارد.
 

برچسب ها
 وضعیت بیمه شدگان،اطلاعات،تامین 


ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.